Wat moet u doen om deel te nemen: 

  1. Download de Instagram app op uw iPhone of Android telefoon en maak een profiel aan of log in op uw bestaande Instagram-account.
  2. Ga naar @RadissonBlu en begin met volgen!
  3. Upload foto's van uw Radisson Blu verblijf en vergeet daarbij niet de hashtag #radissonblu te gebruiken.
  4. Wekelijkse prijsverlotingen vinden plaats van 5 januari 2020 t/m 31 december 2020.
  5. Winnaars krijgen een Radisson Blu voucher ter waarde van honderd (EUR 100,00) en worden bekendgemaakt op ons Instagram-profiel en op onze Facebookpagina facebook.com/radissonblu.

 

Algemene voorwaarden

De Radisson Hotel Group NV/SA, waarvan de statutaire zetel is gevestigd op Avenue du Bourget 44, 1130 Brussel, België, organiseert deze prijstrekking onder de naam "Guestagram", welke niet onderworpen is aan financiële verplichtingen of aankoop (“Wedstrijd”).

 

Alle personen met een Instagram-account die foto's uploaden met hashtag #radissonblu komen in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd, tenzij ze in een land woonachtig zijn waar de vereiste bevoegdheid of goedkeuring om deze Wedstrijd te organiseren niet is verkregen (momenteel AZERBEIDZJAN, BULGARIJE, GEORGIË, ITALIË, KAZACHSTAN, DE REPUBLIEK MOLDAVIË, ROEMENIË, SERVIË, SLOWAKIJE, TURKIJE, OEKRAÏNE, OEZBEKISTAN, BAHREIN, EGYPTE, JORDANIË , KOEWEIT, LIBANON, OMAN, QATAR, SAOEDI-ARABIË, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN, ETHIOPIË, GABON, KENIA, LIBIË, MALI, MOZAMBIQUE, NIGERIA, RWANDA, SENEGAL, SIERRA LEONE, TUNESIË, ZAMBIA); werknemers van Radisson Hotel Group zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd; het winnen van een prijs in deze Wedstrijd is onderhevig aan het vaststellen van de identiteit van de winnaar als eigenaar van de relevante Instagram-account en zijn/haar expliciete acceptatie van deze Algemene voorwaarden zoals hierin beschreven.

 

De Wedstrijd begint op 5 mei 2020 en eindigt op 31 december 2020. Er wordt elke week (00:01 CET maandag t/m zondag 23:59 CET) een Radisson Blu voucher met een waarde van honderd euro (EUR 100,00) uitgereikt aan de persoon die de winnende foto van die week heeft geüpload.

 

Om de wekelijkse winnaar te selecteren, zal een jury van minimaal drie (3) personen, geselecteerd door Radisso Hotel Group, uit alle geüploade foto's in de voorafgaande week de foto kiezen die het meest overeenkomt met de waarden van het Radisson Blu merk en die de positieve, persoonlijke Radisson Blu ervaring het best weergeeft. De jury let hierbij ook op de mate van creativiteit, technische aspecten en spontaniteit die in de foto naar voren komen. Het besluit wordt genomen op basis van meerderheid van stemmen en elk panellid oordeelt naar eigen goeddunken. Het panel neemt het besluit uiterlijk op woensdag van de week volgend op de week van de inzendingen. Het besluit is definitief en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

 

De persoon die de foto heeft geüpload en verkozen is als winnaar zal op de hoogte gesteld worden door middel van een comment van @radissonblu op Instagram. Hij/zij zal worden verzocht om de Algemene voorwaarden te accepteren door een e-mail te sturen naar social.emea@radissonblu.com vanaf het e-mailadres dat is gekoppeld aan het Instagram-account van deze persoon.

 

Als de aangewezen winnaar de acceptatie van de Algemene voorwaarden niet bevestigt met een schrijven en geen geldig en verifieerbaar e-mailadres verschaft, dan zal de prijs worden uitgereikt aan de persoon die de foto heeft geüpload die door de jury is gekozen als op één na beste foto van de week, mits hij/zij de Algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en een geldig en verifieerbaar e-mailadres heeft verschaft. Indien dit niet het geval is, dan kan de prijs worden uitgereikt aan een liefdadigheidsinstelling.

 

Op het moment dat de winnaar de Algemene voorwaarden accepteert, vermeldt hij/zij ook zijn/haar leeftijd en land waar hij/zij woonachtig is. Als de winnaar minderjarig is, dan dient hij/zij een bewijs van instemming van de ouders te verschaffen voor het aanvaarden van de Algemene voorwaarden en het in ontvangst nemen van de prijs.

 

De wekelijks winnende foto kan gebruikt worden door Radisson Hotel Group voor marketing- en communicatiedoeleinden zonder enige beperking en zonder verplichting om licentiekosten of andere compensatie uit te keren aan degene die de foto heeft genomen. Dergelijke doeleinden zijn bijvoorbeeld het plaatsen van de foto op radissonblu.com, www.facebook.com/radissonblu, www.instagram.com/radissonblu, www.twitter.com/radissonblu en op Radisson Blu hotels.

 

Radisson Hotel Group gaat ervan uit dat de persoon die een foto uploadt met de hashtag #radissonblu de rechtmatige eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten op deze foto en dat hij/zij volledig voldoet aan de Algemene voorwaarden van Instagram. In geval van inbreuk op een auteursrecht waarop een derde aanspraak maakt, behoudt Radisson Hotel Group het recht voor zichzelf te vrijwaren tegenover de persoon die de winnende foto heeft geüpload en de prijs heeft ontvangen, die hiermee niet aan deze Algemene voorwaarden beantwoordt.

 

Elke wekelijkse prijs is een Radisson Blu voucher van honderd (EUR 100,00); De Radisson Blu voucher is vierentwintig (24) maanden geldig vanaf de dag van ontvangst. Radison Hotel Group kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verloren, vertraagde, verkeerd geadresseerde, beschadigde of niet geleverde inzendingen. Deelnemers zien af van alle rechten om hun verkiezing tot winnaar(s) en de toekenning van de prijs juridisch aan te vechten.

Alle te betalen belastingen die van toepassing zijn in het land waar de winnaar woont, vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar.

Persoonlijke informatie die verzameld is en verwerkt wordt voor het doel van deze Wedstrijd zal uitsluitend gebruikt worden voor deze Wedstrijd. Alle persoonlijke informatie die in het bezit is van Radisson Hotel Group of de eigenaar van de Facebook-pagina (Park Hospitality Inc.) zal binnen een redelijke termijn na 31 december 2019 verwijderd worden. Als de deelnemer zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Radisson Hotel Groupof ander reclamemateriaal van Radisson Hotel Group via e-mail, dan zal de persoonlijke informatie doorgestuurd worden naar een database van Radisson Hotel Group, waarin het vervolgens wordt opgeslagen.

 

Deelnemers gaan door deelname aan de Wedstrijd automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden, en zullen dit bevestigen als ze zijn verkozen tot winnaar.

 

Deze Algemene voorwaarden vallen onder Belgische wetgeving, en de rechtbanken van Brussel (België) hebben de exclusieve bevoegdheid wat betreft geschillen voortkomend uit de Wedstrijd die niet door een schikking kunnen worden opgelost.